Tryckmätare för gasol
Om Dala Gasolservice Projektering och installation Service & underhåll Leverantörer Kontakt Hem
 

Dala Gasolservice

DynaMate Industrial Services AB ett helägt dotterbolag till Scania CV AB  har förvärvat företaget Dala Gasol Service AB.

Företaget kommer drivas vidare som en avdelning i DynaMate Industrial Services AB.

www.dynamate-is.se
Svenska Gasföreningen

Auktoriserad gasinstallatör

Enligt beslut i Svenska Gasföreningens Auktorisationsnämnd är Dala Gasolservice AB utsett till ett auktoriserat
gasinstallationsföretag.

Certifikat som pdf »


Kontakta oss
Här hittar du adressuppgifter och telefonnummer.
Kontakta oss »

1539851020
Pågående projekt
Referenser
Dala Gasolservice bygger läktringsstation

Dala Gasolservice bygger läktringsstation

Läktringsstationen är placerad i Luleå och används för läktring av gasol mellan järnvägsvagn och tankbil.
Läs mer »
Gasolanläggning i 20' container

Gasolanläggning i 20' container

20' container utrustas med gasolcistern och förångarutrustning.
Läs mer »
DynaMate Industrial Services AB • Tel 08-52293300 • Fax 0155-290012 • E-post olle.bjorn@dynamate-is.se • Sitemap